sunnuntai 23. lokakuuta 2016

Linkkejä

Pehmeän ja kovan sosiaalisen taktiikan kohtaamisista  http://pehmeavskova.blogspot.fi/2016/07/pehmea-linjaus-painostettuna.html

Tunteenomaisten ratkaisujen onnistuvuudesta http://nopeaoppisuus.blogspot.fi/2011/03/haaveammattiin.html

15.2.2017   Tulta leiskuu harmaahapset http://harmaahapset.blogspot.fi

11.4.2017   Tekemisen hengen vaikutuksesta lopputulokseen   http://tunteetjatekemisentapa.blogspot.fi/2017/04/tekemisen-hengen-vaikutuksesta.html


 

Uskonnollisuuden ja pappien piirteistä ajattelun näkökulmasta

"47. Koulumallinen ymmärrys on usein hyvä vertailukohde ajattelun ja ymmärryksen taitoja arvioitaessa. Esim. monet akateemiset ammatit vertautuvat siihen. Kun on elämänkokemusta ja ymmärrystä jo useammalta elämänalalta, syntyy kirjo osattuja perspektiivejä ajattelutyyppeineen ja käsitys siitä, millainen lähestymistapa sopii mihinkin. Kun tämän yhdistää opetuksellisuuteen, kommunikaation näkökulmaan, tämän blogin tekstiin Hahmotustavoista ja eheisiin kokonaisuuksiin ja ideaaleihin kokonaisuuden ja tavoitteenasetteluiden, linjausten valinnan tasolla, niin jos näitäkin on jo kirjo, niin syntyy jotakin sellaista kuin jokin kirjallisuudesta tuttu näkemys uskonnollisesta ilmapiiristä ja tekemisentavasta, joka siis on kovin taitavan maisemamainen tapa käydä asioita läpi niin, että ne ovat suuret kunnolla hahmotetut kokonaisuudet kerrallaan ja tunteet ja tunnelmat, vaistomainen eheyden taju toimivat ajattelun osana, sen apuna." http://pikakoulu.blogspot.fi/2013/07/vaarinkasityksia-ajattelukyvysta.html


"Hahmotustavoista
Tämä on olennaista mutta vaatii taitoa ja kokemusta sekä elämänviisautta.

"Hei Olen Helsingistä kotoisin ja olen nyt asunut muutaman vuoden Savonlinnassa, jonka valtteina ovat mm. oopperajuhlat, Retretti, luonto ja taidekäsityöt sekä lähistöllä sijaitseva ortodoksinen Valamon luostari. Sen, mitä olen näistä ja ajattelun taidosta oppinut, opettaa, että niin ajattelussa kuin käsitöissä, elämänviisaudessa, ongelmanratkaisussa kuin muussakin on paljon väliä, minkälaisista klimpeistä ajattelu ja muu tekeminen koostuu. Jos hahmotamme jotakin ja sitten hukkaamme idean, päädymme huonompaan lopputulokseen, mutta jos pidämme mukana kaikki onnistuneet havainnot, myös, tunteet ja vaikutelmat, niin päädymme parhaimpaan taitotasollamme mahdolliseen lopputulokseen. Jos teen jotakin onnistunutta, siitä helposti tulee malli tuleville tekemisilleni, vaikken olisi sitä sillä mielellä malliksi kelpaavasti tehnyt. Siksi on hyvä tehdä koko ajan hyvällä tekemisentavalla, sellaisella, joka sopii muihinkin tekemisiin ja on siis mm. elämänviisas ja tunteva. Tästä syystä ajattelussa ja tekemisessä käytettävien kimpaleiden tulisi olla eheitä kokonaisuuksia, koko viisaudellani ja koko elämänviisaudellani valittuja malliksi kelpaavia vaikka mihin ja sellaisia, että niissä on käytetty hyvää tekemisentapaa, joka näkyy tekemisen jäljessä. Tällä tavoin vanhuksen elämänviisaus ja taide sekä luontokohteiden tunteita koskettava kiehtova ulkonäkö ovat malliesimerkkejä hyvistä tekemisentavoista ja hyvistä valinnoista."

Tähän tapaan myös kädentaidot, energiavajetta potevalle hyvän ruuan tuoma hyvä mieli ja lomailu auttavat tavoittamaan parempaa laatua. Tunneviisaus on tärkeää. Samoin kokonaiskuvasta aloittaminen, joka setvii suureen maailmaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat törmäyksittä helposti.
Elämänviisautta oppii terveista luonnollisista elämäntavaoista, etenkin luonnosta, urheilusta (Tee haku: "liikkumistapaohje"!) ja tunteidenmukaisuudesta sekä elämänviisautta opettavia kirjoja lukemalla ja sulattelemalla, esim. mietelmä vuoden joka päivälle tms, mutten nyt sitten tiedä, montako kymmentä vuotta nuo lukijaltaan ikää ja kokemusta vaativat. Tämä blogimerkintä ylipäätään liittyy juuri kokemuksen ja taidoissa harjaantumisen myötä kasvavaan näkemykseen ja on siksi koululaisille tulevaisuuden kehittymissuunta eikä kokonaisuudessaan jo koulussa opisttava juttu, luulen."  http://pikakoulu.blogspot.fi/2013/11/hahmotustavoista.html

Uskonnon suhteesta järkevyyteen

Rukous herkistää ja ainakin monesti tuo herkän tunnelmatajuisen maisemahavainnon, joka ajattelukurssini mukaan on erinomaisen edullinen objektiiviselle ajattelulle ja älylle, http://pikakoulu.blogspot.fi/2011/11/ajattelukurssi.html . Se, että havaitsee herksäti maiseman verran asioita tunnelmineen, merkitsee, että silloin on äly suuri ja tunnelmataju tuo elämänymmärrystä: mihin kontekstiin mikin ilmiö kuuluu, mitä merkitsee elämälle, millaisia sosiaaliset kuviot ovat, mitä arvoja vaalittu ja millainen niin ollen on yhteisön elinolojen kannalta. Rukoileva ihminen on siis tavallista fiksumpi.
Rukoileminen liittyy myös hyvän toivomiseen ja hyvinä pidettyjen ideaalien kunnioittamiseen, mitkä ovat kaikkien yhteisen kokemuspiirin mukaan parhaita strategioita yhteisössä, ja niin ollen voivat tuoda hyvää elämää jo ihan sinällään. Tunteisiin puolestaan kirjautuu musitoja onnistuniesta strategioista ja siitä, mikäliittyi epäonnistumisiin, eli tunnevaikutelmien perusteella voi ohjata tekemisiään onnistumisia päin. http://tunteetjatekemisentapa.blogspot.fi/2014/10/tunteiden-tuomasta-ymmarryksesta-jarjen.html ja http://joululahjoja.blogspot.fi/2015/11/ajattelu.html .